Β2

Το Β2 γράφει γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Microsoft Word - Πληκτρολόγηση