Γ2

Το Γ2 γράφει για τους θεούς του Ολύμπου

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
  • Πληκτρολόγηση κειμένου - Μορφοποιήσεις
  • Εισαγωγή - Μορφοποίηση εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
  • Χρήση WordartΤο Γ2 γράφει γράμμα στον Άι Βασίλη

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
  • Πληκτρολόγηση κειμένου - Βασικές Μορφοποιήσεις
  • Εισαγωγή εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)Το Γ2 φτιάχνει κολάζ με minions

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
  • Εισαγωγή εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
  • Μορφοποίηση εικόνων
  • Χρήση Wordart