ΣΤ1

Το ΣΤ1 εκδίδει εφημερίδα

Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο
  • Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την εφημερίδα από εδώ
5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Με αφορμή την 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού οι μαθητές έφτιαξαν αφίσες με τα δικά τους συνθήματα
  • Επανάληψη στο Word
  • Χρήση WordArt
  • Αναζήτηση εικόνων στο ΔιαδίκτυοΕυρωπαϊκή μέρα γλωσσών

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή μέρα Γλωσσών - 26 Σεπτεμβρίου οι μαθητές έφτιαξαν μια παρουσίαση.
  • Επανάληψη στο PowerPoint
  • Αναζήτηση εικόνας - πληροφορίας στο Διαδίκτυο (σημαία - πρωτεύουσα)
  • Χρήση της υπηρεσίας Μετάφραση της google