Γ1

Το Γ1 φτιάχνει κολάζ με minions

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
  • Εισαγωγή εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
  • Μορφοποίηση εικόνων
  • Χρήση WordartΤο Γ1 γράφει γράμμα στον Άι Βασίλη

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
  • Πληκτρολόγηση κειμένου - Βασικές Μορφοποιήσεις
  • Εισαγωγή εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)