Καλή σχολική χρονιά!

Σεπτέμβριος 2016
Και πάλι μαζί! 
Με λιγότερες ώρες πληροφορικής, αλλά με την ίδια όρεξη, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε...