Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά!

Σεπτέμβριος 2015
Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινά! 
Το ταξίδι μας στην πληροφορική συνεχίζεται...